Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 6 - Universum

Skapad 2019-12-18 20:52 i Stenkulan Lerum
Matris över kunskapskraven i fysik för år 6
Grundskola 4 – 6 Fysik

Fysik

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att kunna
- Begrepp - Fysikaliska fenomen och samband - Himlakroppar - Naturvetenskapliga upptäckter
Du är på väg att nå det grundläggande kravet
Du känner till några begrepp och skriver och berättar med ett vardagligt språk
Du känner till flera begrepp och skriver och berättar med både vardagligt och naturvetenskapligt språk
Du känner till de flesta begrepp och skriver och berättar med framförallt naturvetenskapligt språk
Att använda
- Jämföra resultat - Samtala, resonera och diskutera - Skapa texter och bilder - Söka information
Du är på väg att nå det grundläggande kravet
Du kan i samtal och/eller texter till viss del göra enkla jämförelser och föra korta resonemang
Du kan i samtal och/eller texter göra enkla jämförelser och föra resonemang i två led.
Du kan i samtal och/eller texter göra jämförelser och resonemang i flera led som dessutom breddar diskussionen.
Att göra
- Planera - Genomföra - Använda utrustning - Dokumentera
Du är på väg att nå det grundläggande kravet
Du kan göra enkla laborationer med viss dokumentation.
Du kan göra laborationer och använder bild/tabell/text i din dokumentation.
Du kan göra laborationer och noggranna dokumentationer med användning av bild/tabell/text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: