👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-20 MA kap:3 - Tid, diagram och lägesmått

Skapad 2019-12-18 22:36 i Valhallaskolan Halmstad
En matris över målen kring tid, diagram och lägesmått
Grundskola 5 Matematik

Tid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skillnad mellan klockslag
Du kan använda en metod som PASSAR BRA för problemet och kommer OFTA fram till rätt svar/lösning. Detta visar du genom att du kan beräkna tidskillnader på olika sätt och du kan VÄLJA EN METOD SOM PASSAR för uppgiften.
Du kan använda dig av en en metod som är EFFEKTIV och du kommer NÄSTAN ALLTID fram till rätt svar/lösning. Detta visar du genom att lösa uppgifter med tidskillander på OLIKA SÄTT.
Du kan använda dig av en EFFEKTIV metod och du kommer fram till rätt svar/lösning. Detta visar du genom att lösa uppgifterna med tid på olika sätt med korrekta svar.

Diagram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka diagram
Du kan läsa av ett enkelt stapeldiagram och svara på frågor till diagrammet. Du visar att du är ganska säker när du läser av tabeller och diagram.
Du kan hämta information ur tabeller som kräver att du läser av på flera olika ställen. Du visar på en god säkerhet när du läser av tabeller och diagram.
Du kan hämta information ur tabeller som kräver att du läser av på flera olika ställen. Du visar på en mycket god säkerhet när du läser av tabeller och diagram.

Median, typvärde och medelvärde

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lägesmått
Du kan bestämma typvärde, median eller medelvärde på enkla exempel.
Du kan bestämma typvärde, median och medelvärde och är säker på hur du använder dig av de tre olika lägesmåtten.
Du kan bestämma typvärde, median och medelvärde och är mycket säker på hur du använder dig av de tre olika lägesmåtten.