Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 - Livsstil och köpvanor

Skapad 2019-12-20 05:17 i Rodengymnasiet Norrtälje
Svenska 1 - Kunskapskrav: Livsstil och köpvanor - debattinlägg
Gymnasieskola 1 Svenska

Svenska 1, Kunskapskrav: Livsstil och köpvanor - debattinlägg med anknytning till artikeln "Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd", av Elin Lindman (Sydsvenskan, 27.2.211)

Skriftlig framställning och läsning av texter

E
D
C
B
A
Skriftlig framställning
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftlig framställning
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Skriftlig framställning
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Läsa, reflektera, sammanfatta
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: