Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-01-04 20:36 i Raus Planterings skola Helsingborg
Matris i samhällskunskap.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Den här matrisen kan du använda för att ta reda på vad du ska kunna. Här kommer också din bedömning i samhällskunskap hamna.

Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer.

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du ska veta att det finns lagar och regler, hur de skiljer sig åt.
Du kan ange en tydlig skillnad mellan lagar och regler.
Du kan ange några tydliga skillnader mellan lagar och regler. Du gör det med hjälp av något exempel.
Du kan ange några tydliga skillnader mellan lagar och regler. Du gör det med hjälp av flera exempel.
Du ska känna till orsaker till brott och konsekvenser av brott för individen och samhället.
Du kan ge något exempel på orsaker till att brott begås.
Du kan ge några exempel på orsaker till att brott begås.
Du kan ge flera exempel på orsaker till att brott begås.
Du ska känna till orsaker till brott och konsekvenser av brott för individen och samhället.
Du kan ge förslag på någon konsekvens av att människor begår brott och resonera kring dessa på ett enkelt sätt. Du kan se det ur något perspektiv.
Du kan ge förslag på några konsekvenser av att människor begår brott och resonera kring dessa på ett utvecklat sätt. Du kan se det ur några perspektiv.
Du kan ge förslag på flera konsekvenser av att människor begår brott och resonera kring dessa på ett välutvecklat sätt. Du kan se det ur flera perspektiv. (brottsoffret, brottslingen och samhället)
Du ska känna till den rättsliga processen.
Du kan något om hur det går till från det att ett brott begås till dess att ett straff utdelas. När du beskriver använder du dig av några begrepp.
Du kan ganska mycket hur det går till från det att ett brott begås till dess att ett straff utdelas. När du beskriver använder du dig av flera begrepp.
Du kan mycket om hur det går till från det att ett brott begås till dess att ett straff utdelas. När du beskriver använder du dig av många begrepp.
Värdera källor
Du kan söka information från olika källor och sammanställa dem med egna ord. Du kan på ett enkelt sätt föra resonemang om källans användbarhet.
Du kan söka information från olika källor och sammanställa dem med egna ord. Du kan på ett utvecklat sätt föra resonemang om källans användbarhet.
Du kan söka information från olika källor och sammanställa dem med egna ord. Du kan på ett välutvecklat sätt föra resonemang om källans användbarhet.

Undersöka samhällsfrågor

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera - lagar
Du resonerar kring varför lagar behövs genom att föra fram något argument med enkel förklaring.
Du resonerar kring varför lagar behövs genom att föra fram några argument som förklaras med längre samband.
Du resonerar kring varför lagar behövs genom att föra fram flera argument som förklaras med längre samband.
Resonera-elevnära samhällsfråga
undersöka elevnära samhällsfrågor - värdera och uttrycka olika ståndpunkter
Du är på väg att kunna skriva en argumenterande text. Innehållet i texten är relativt begripligt, en åsikt presenteras och du har 1-2 argument.
Du kan skriva en argumenterande text med begripligt innehåll. Innehållet är relativt tydligt och en åsikt med 3 eller fler argument presenteras.
Du kan skriva en argumenterande text med relativt tydligt innehåll. Innehållet är tydligt och en åsikt med ett flertal underbyggda argument presenteras.
Du kan skriva en argumenterande text med tydligt innehåll. Innehållet är tydligt och en tydlig åsikt med flera väl underbyggda argument presenteras. Texten innehåller även motargument.

Begreppsanvänding

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du använder få begrepp när du resonerar.
Du använder flera begrepp i dina resonemang.
Du använder många begrepp i dina resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: