👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärarbedömning, beskrivande text

Skapad 2020-01-06 14:48 i Västertorpsskolan Stockholm Grundskolor
Matrisen är utformad efter Zick Zacks modell
Grundskola 4 Svenska
Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
Förstår syftet med beskrivande text på enkel nivå.
.Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår syftet med beskrivande text. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen
Förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texter utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
STRUKTUR
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text och anpassar den till syfte och målgrupp.
-klassifikation
Försöker klassificera och generalisera.
Utvecklar sina försök att generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation som är relevant för ämnet.
-beskrivning
Fokuserar på en del av ämnet t.ex. ”Min katt ...”. Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Inkluderar detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Tolkar och utvecklar viktig information. Organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
-tempus
Har svårigheter att hålla samma tempus (presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Håller samma tempus i hela texten och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
- ordval
Använder några få ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt allmängiltiga ord, som t.ex. ”mänskligheten”, ”däggdjur” osv.
- jämförelser
Gör enstaka jämförelser.
Gör ett flertal jämförelser.
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.
Förstår att jämförelser kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser väl avvägt språk.