👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking 6th grade

Skapad 2020-01-06 16:28 i Svensgårdsskolan Helsingborg
English-speaking
Grundskola 6 Engelska

Muntlig kommunikation

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Tunt innehåll men tillräckligt för att göra en bedömning.
Innehållsrikt och detaljerat. Intresseväckande. Det märks att du har lagt ner arbete på att hitta information.
Mycket innehållsrikt och mycket detaljerat. Du har verkligen lagt ner arbete på denna presentation.
Uttal och intonation
Uttalet följer, vid välbekanta/enkla ord och fraser, målspråkets mönster. Viss svensk intonation.
Uttal och intonation följer målspråkets mönster vid kända ord och fraser.
Uttal och intonation följer målspråkets mönster.
Språklig ledighet
Du talar med inövade fraser och/eller med skriftligt stöd.
Du talar till stor del med egna formuleringar och lite skriftligt stöd.
Du talar ledigt med egna formuleringar utan skriftligt stöd.