👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-01-07 13:19 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Matris för bedömning i att skriva argumenterande text.

Argumenterande text

E
C
A
Innehåll
Du har skrivit en argumenterande text med en röd tråd så att läsaren förstår.
Du har skrivit en argumenterande text med en röd tråd så att läsaren väl förstår.
Du har skrivit en argumenterande text med en röd tråd så att läsaren mycket väl förstår.
Struktur
Du har med: * Rubrik med tes * Ingress * Inledning * Argument x3 * Ett motargument * Avslutning * Avsändare
Du underbygger dina argument väl. Du bemöter dina argument med motargument på ett väl fungerande sätt.
Du underbygger dina argument mycket väl. Du bemöter dina argument med motargument på ett mycket väl fungerande sätt.
Språkliga drag, skrivregler
Du använder styckesindelning på ett fungerande sätt. Du använder dig av referatmarkörer på ett fungerande sätt. Du använder dig av bindeord på ett fungerande sätt.
Du använder dig av referatmarkörer på ett väl fungerande sätt. Du använder dig av bindeord på ett väl fungerande sätt.
Du använder dig av referatmarkörer på ett mycket väl fungerande sätt. Du använder dig av bindeord på ett mycket väl fungerande sätt.