👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och relationer år 8 förtydligande

Skapad 2020-01-07 16:18 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Biologi

Kunskapskrav Biologi Lgr 11

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

F
E
C
A
Förtydligande
Samtala och diskutera
Resonera om fördel, nackdel med olika preventivmedel mm kopplat till deras egenskaper och användning
ännu ej uppnått kunskapskraven för E
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Att kunna skriva och beskriva olika delar i kärlekshandboken med fakta, men även kunna ta ställning och skriva vad Du tycker och motivera varför du tycker så med hjälp av tidigare fakta. Även beskriva vad som händer och vilka konsekvenser olika val har.
Frågor, åsikter & argument
Tar ställning i olika frågor rörande relationer och sex samt får ett flyt i texterna i kärlekshandboken. Hur väl du diskuterar under lektioner och framför dina åsikter och bemöter andras
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Hur väl du skriver och får din text att bli djupare och bredare genom att använda dig av olika infallsvinklar och perspektiv. Titta på vad olika sidor på nätet säger om en sak och kunna se argumentera för varför du tycker som du tycker.

Förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

F
E
C
A
Förtydligande
Samband som rör människokroppen
Kunna förklara hur olika preventivmedel fungerar med kroppen, hur de kan påverka hälsan på flera sätt och exempel på konsekvenser. Förklara hur olika könssjukdomar påverkar och kan förebyggas/botas. Förklara skillnader och liknader mellan könsorganen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Här handlar det om kroppen, hälsa och olika sexualiteter. Du ska kunna visa olika samband och likheter och skillnader och förklara varför det blir så.
Upptäckter och deras betydelse
Upptäckt av p-piller, antibiotika och bromsmediciners påverkan på våra livsvillkor.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kunna förklara hur olika aspekter inom sex och samlevnad påverkar oss människor och hur det har betydelse för oss. Det kan handla om ex preventivmedel eller botemedel mot könssjukdomar mm.