👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning hitta språket 2019-2020

Skapad 2020-01-08 08:16 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola F Svenska

Vi berättar och beskriver

Ja
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Kan berätta sammanhängande om något han eller hon varit med om
X
Kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår
X
Visar intresse för vad andra säger
X
Kan förstå en enkel instruktion
X

Vi lyssnar och samtalar

Ja
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Visar intresse för högläsning
X
Kan delta i samtal om text och bild
X
Kan återge ett händelseförlopp
X

Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ja
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler
X
Visar intresse för bokstäver
X
Kan skriva sitt eget namn
X
Kan ange vad det står i vanliga ordbilder
X

Vi urskiljer ord och språkljud

Ja
Medverkar men behöver fortsatt stöd
Kan dela upp korta meningar i ord
X
Kan urskilja första språkljudet i ord
X
Kan dela upp enkla ord i språkljud
X
Kan koppla samman bokstäver med deras språkljud
X