👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formativ matris SVA grund delkurs 3

Skapad 2020-01-08 11:11 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Läsa olika texter
Läsa olika typer av texter
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Genre: skönlitteratur Texttyp: dikt
Genre: beskrivande Texttyp: förklarande
Genre: återberättande Texttyp: brev, mail
Genre: beskrivande Texttyp: brev
Läsförståelsetest
Genre:skönlitteratur Texttyp: roman
Lässtrategi och läsförståelse
Strategi för att skapa förståelse för textens innehåll.
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Förutspå
Läsa och reda ut oklarheter
Sammanfatta
Svara på frågor
Skriva olika texter
Skriva olika texttyper inom olika genrer
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Genre: skönlitteratur Texttyp: diktanalys
Genre: beskrivande text Texttyp: personlig beskrivning
Genre: återberättande Texttyp:mail
Genre: argumenterande text Texttyp: debattartikel
Genre: beskrivande Texttyp: brev
Skrivtest
Genre: återberättande Texttyp: sammanfattning
Genre: beskrivande Texttyp: författarporträtt
Genre: beskrivande Texttyp: bildanalys
Genre: beskrivande Texttyp: romananalys
Skrivstrategi
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Stödord
Tankekarta
Stavnings- och grammatikkontroll
Bearbeta och förtydliga utifrån kommentarer
Språkstruktur
Grammatik och skrivregler
 • SvA  -
Huvudsats och bisats
Rak och omvänd ordföljd
Textbindning med konjunktioner
Stavning
Verbtempus
Skrivregler
Kategorier av ord
Klassificering av ord
Ordbildning
Tala, samtala, lyssna
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Strategi för att förstå och göra sig förstådd
Lösa språklig problem genom ex. förklaring/omformulering
Medverkar aktivt i samtal och diskussioner
Munlig examination där stödord används
Uttal
Ordförråd - vardagsspråk, ämnesspråk
Skillnad mellan tal- och skriftspråk
Dialekt
Digital kompetens
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Skriva text i Word med hjälp av instruktion och skicka i Unikum
Använda grammatik och stavningskontroll
Söka information
Granska källkritiskt
Powerpoint