Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsmatris Bi/Fy/Ke

Skapad 2020-01-08 14:01 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik Kemi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomförande
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt.
Slutsats
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven jämför sina resultat med frågeställningar och drar enkla slutsatser.
Eleven jämför sina resultat med frågeställningar och drar utvecklade slutsatser. Förklarar med sin kunskap om biologi/fysik/kemi och visar förståelse.
Eleven jämför sina resultat med frågeställningar och drar välutvecklade slutsatser. Förklarar med sin kunskap om biologi/fysik/kemi och visar god förståelse.
Rimlighet och förbättringar
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven för enkla resonemang om resultatets rimlighet.
Eleven diskuterar resultatets rimlighet. eleven ger förslag på förbättringar.
Eleven diskuterar resultatets rimlighet kopplat till felkällor. eleven ger förslag på förbättringar. Föreslår nya frågeställningar.
Dokumentation
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Skriver en enkel rapport med tex en tabell som resultat.
Skriver en utvecklad rapport där alla delar finns med.
Skriver en välutvecklad rapport där alla delar finns med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: