👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Notis

Skapad 2020-01-08 14:35 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Matris för tidningstexten notis
Grundskola 7 – 9 Svenska

Notis

E
C
A
Form
Texten fungerar i huvudsak som en notis.
Texten fungerar relativt väl som en notis.
Texten fungerar väl som en notis.
Struktur
Notisen är i huvudsak sammanhängande och i huvudsak logiskt uppbyggd med enkel textbindning.
Notisen är sammanhängande och till stor del logiskt uppbyggd med utvecklad textbindning.
Notisen är sammanhängande och logiskt uppbyggd med välutvecklad textbindning.
Språk
Du tillämpar viss språklig variation men ordvalet är i huvudsak enkelt. Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar till stor del för en notis. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar väl för en notis. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.