👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia särskola åk 7-9

Skapad 2020-01-08 14:49 i Thunmanskolan Uppsala
Särskolans kunskapskrav för so ämnena.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sveriges historia från 1850 till nutid
Du kan **bidra** till resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Du kan föra **enkla** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Historiska händelser vikingatid till frihetstid
Med hjälp av tidslinjer visar Du på historiska händelser och **bidrar** till resonemang om olika händelser och gestalter under tidperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar Du på historiska händelser och för **enkla** resonemang om olika händelser och gestalter under tidperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar Du på historiska händelser och för **välutvecklade** resonemang om olika händelser och gestalter under tidperioden vikingatid till frihetstid.
Världskrigen, folkfördrivningar
Du **bidrar** till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord,
Du för **delvis underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord,
Du för **väl underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord,
Nationella minoriteterna
Du berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Du berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Du berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.