👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel

Skapad 2020-01-08 15:28 i Blåklintskolan Mjölby
En bedömningsmatris för att skriva nyhetsartikel.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
E
C
A
Innehåll
Du rapporterar och återger händelsen på ett enkelt sätt. Nyhetsartikeln besvarar frågorna vad, vem, när, var, hur, varför.
Du rapporterar och återger händelsen på ett utvecklat sätt. Nyhetsartikeln är skriven ur ett objektivt perspektiv och innehåller flera typiska drag för genren.
Du rapporterar och återger händelsen på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du visar god genrekännedom och texten är väl anpassad till syfte och mottagare .
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Nyhetsartikeln har rubrik, ingress och brödtext.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Nyhetsartikeln har en genomtänkt struktur. Texten har en fungerande styckeindelning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Rubriken är väl genomtänkt. Ingressen ger en god sammanfattning av artikeln. Brödtexten är genomarbetad och strukturerad med det viktigaste först. Det finns en medveten avslutning.
Språk och skrivregler
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av nyhetsartikeln. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av nyhetsartikeln.Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.