👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsmatris Bi/Fy/Ke

Skapad 2020-01-08 20:33 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi Kemi
E
C
A
Genomförande
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt.
Förståelse för resultat (slutsats)
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Jämför resultat med frågeställningar och drar enkla slutsatser.
Jämför sina resultat med frågeställningar och drar utvecklade slutsatser. Kan förklara resultatet med hjälp av kunskap om biologi/fysik/kemi och visar förståelse.
Jämför resultat med frågeställningar och drar välutvecklade slutsatser. Kan förklara resultatet med hjälp av kunskap om biologi/fysik/kemi och visar god förståelse.
Resultatens rimlighet
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
För enkelt resonemang om resultatets rimlighet.
Diskuterar resultatets rimlighet.
Diskuterar resultatets rimlighet kopplat till olika felkällor.
Förslag på förbättring och nya frågeställningar.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentationen
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Skriver en enkel rapport med tex en tabell som resultat.
Skriver en utvecklad rapport där alla delar finns med.
Skriver en välutvecklad rapport där alla delar finns med.