👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia i sammanfattning 1500-1914

Skapad 2020-01-09 09:26 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Matris till pedagogisk planering med samma namn
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska

Matris i historia och svenska (muntligt) för perioden 1500-1914

Förnivå
E
C
A
A
Historia
(utifrån resultat på prov och arbete på lektioner)
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Historia
(utifrån resultat på prov och arbete på lektioner)
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Historia
(utifrån resultat på prov)
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Historia
(utifrån innehåll i fördjupning)
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Svenska
(muntlig redovisning)
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang