Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 (ht19)

Skapad 2020-01-09 13:11 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

På väg att nå grundläggande kunskaper
Grundläggande förmåga och kunskaper
Relativt väl utvecklade förmågor och kunskaper
Samtal
  • Sv
Eleven behöver stöd för att kunna samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet och turas om. För till viss del samtalet framåt.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del relativt väl upprätthåller samtalet och turas om. För samtalet framåt.
Muntlig redogörelse
  • Sv
Eleven behöver stöd för att kunna förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare. Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Läsa
  • Sv
Eleven behöver stöd för att kunna läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande och effektivt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenlig och effektivt sätt.
Läshastighet test oktober 2019
Du läser färre än 73 ord per minut. Du behöver fortsätta träna din läshastighet för att uppnå målen som finns för åk 6.
Du läser mellan 74-94 ord/minut. Du behöver fortsätta träna din läshastighet för att bibehålla din läshastighet.
Du läser fler än 95 ord/minut.
Visa läsförståelse
  • Sv
Eleven behöver stöd för att kunna göra enkla, sammanfattningar av olika texters innehåll.
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Har grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra enkla och utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Framför egna åsikter utifrån faktakunskaper och erfarenheter. Har god läsförståelse
Läsförståelsetester ht 19
Testet visar att du behöver träna mer på att läsa olika typer av texter. Läs ofta och helst en stund varje dag för att nå målen i åk 6.
Testerna visar att du har grundläggande kunskaper i att läsa och förstå texter av olika slag.
Testerna visar att du har god förmåga att läsa och förstå olika typer av texter.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet
  • Sv
Eleverna behöver stöd för att i texterna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Stavningstest hösten 2019
Eleven visar att förmågan att stava ord behöver övas upp. Vi fortsätter att träna på att stava vanliga ord, ord med dubbelteckning, ord med tj-ljud, ord med sj-ljud och ord där det är e/ä.
Eleven visar på god förmåga att stava ord. Vi fortsätter att träna på att stava svenska ord.
Eleven visar mycket god förmåga att stava ord.
Skriva (gestaltningar och handling)
  • Sv
Eleven behöver stöd för att skriva texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: