👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att ge respons

Skapad 2020-01-10 10:10 i Vårbyskolan Huddinge
Responsen gäller pjäsen Krock.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
E
C
A
Respons
  • SvA  E 9
  • SvA  C 9
  • SvA  A 9
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i pjäsen och hur den är uppbyggd, t ex genom att ge exempel på något som är bra och något som kan behöva utvecklas.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i pjäsen och hur den är uppbyggd.
Du kan ge välutvecklade och nyansera omdömen om innehållet i pjäsen och hur den är uppbyggd.
Språk och skrivregler
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar genren.
Språket är varierat och träffsäkert.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.