👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2020-01-10 11:28 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Genremedvetenhet
Koppling till uppgiften. Personlig upplevelse. Aktuellt ämne. Koppla till något större. Berätta, beskriva, resonera, argumentera.
Texten fungerar i huvudsak som en krönika. Inledning och avslut finns, men den röda tråden är något otydlig. Det finns en händelse, men kopplingen till ett större sammanhang och argumenten är något otydliga.
Texten följer mönstret för en krönika. Det finns en inledning, avslutning och en röd tråd som är enkel att följa. Det finns en tydlig händelse och koppling till ett större sammanhang med utvecklade argument.
Texten följer mönstret för en krönika, har en tydlig röd tråd och är mycket väl genomtänkt från början till slut. Det finns en tydlig händelse med en tydlig koppling till ett större sammanhang med välutvecklade argument.
Rubrik
Krönikan har en rubrik som fungerar tillsammans med innehållet.
Krönikan har en rubrik som stämmer väl med innehållet och är dessutom intresseväckande.
Krönikan har en rubrik som stämmer väl med innehållet och är dessutom intresseväckande, slagkraftig och kreativ.
Struktur
styckeindelning
Styckeindelning förekommer men inte alltid på ett logiskt sätt.
Korrekt styckeindelning (blankrad ELLER indrag) görs på ett logiskt sätt.
Korrekt styckeindelning (blankrad ELLER indrag) görs på ett logiskt sätt som gör att det finns en tydlig röd tråd.
Språk och ordval
Språk och ordval är personligt, talspråkligt och emellanåt ogrammatiskt. Liknelser eller metaforer används och är passande.
Språk och ordval är personligt, passande och grammatiskt korrekt. Liknelser och metaforer används och är passande.
Språk och ordval är personligt, väl anpassat, varierat och grammatiskt korrekt. Liknelser och metaforer används på ett träffande sätt, är kreativa samt levandegör texten.
Struktur
SKRIVREGLER: Stor och liten bokstav Särskrivning Stavning Skiljetecken Kommatering
Använder skriv- och stavningsregler på ett i huvudsak fungerande sätt. Texterna du skriver innehåller störande fel.
Använder skriv- och stavningsregler på ett relativt väl fungerande sätt. Det förekommer endast enstaka fel när du skriver.
Använder skriv- och stavningsregler på ett mycket väl fungerande sätt. Det förekommer i princip inga fel när du skriver.
Ge respons
Du kan ge enkla omdömen om en kamrats text.
Du kan ge utvecklade omdömen om en kamrats text.
Du kan ge välutvecklade omdömen om en kamrats text.
Ta emot respons
Du kan bearbeta din text utifrån en kamrats omdöme på ett enkelt sätt.
Du kan bearbeta din text utifrån en kamrats omdöme på ett utvecklat sätt.
Du kan bearbeta din text utifrån en kamrats omdöme på ett välutvecklat sätt.