Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speakig Countries - Informative speech

Skapad 2020-01-12 07:16 i Rodengymnasiet Norrtälje
English Speaking Countries - Informative presentation
Gymnasieskola 2 Engelska

Centralt innehåll och Kunskapskrav - som är relevanta för uppgiften.

Kommunikationens innehåll:
• Ämnesområden med anknytning till samhällsliv.
• Samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception (läs- och hörförståelse):
• Talat språk och Texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
• Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
• Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.

Produktion och interaktion • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion där eleverna rapporterar, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar.
• Bearbetning av språk och struktur i muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.

E
D
C
B
A
Källhantering
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Källhantering
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Kulturkännedom
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: