👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen träning vecka 3-7

Skapad 2020-01-14 10:32 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Planera
Du har ännu inte visat din förmåga att planera för och sätt upp mål för fysisk aktivitet
Du har gjort en enkel planering, som saknar eller har få koppling till dina egna förutsättningar.
Du har gjort en relativt tydlig planering med koppling till mål och syfte, som delvis utgår från dina behov och förutsättningar. Variationen mellan styrke-, konditions-, och rörlighetsträning kan förbättras.
Du har gjort en tydlig planering med mål och syfte, som utgår ifrån dina förutsättningar och behov och som har en bra kombination av styrke, konditions och rörlighetsträning.
Genomföra
Du har ännu inte visat hur du genomför din planering och målträning.
Du genomför din planering och målträning med varierat fokus. Din träning är även ensidig och utgår mer ifrån kompisar än dig själv och dina behov och förutsättningar.
Du genomför och följer din planering och målträning relativt väl. Du frångår din planering ibland, t.ex. att din planering inte är motiverande eller tillräckligt anpassad efter syfte och dina förutsättningar.
Du har fokus på rätt saker när du genomför din planering och målträning som är väl anpassad efter din egen förmåga och förenat med ditt syfte och mål
Utvärdera
Du har ännu inte utvärderat din planering och ditt genomförande av målträning.
Du utvärderar din planering och genomförande med få ord och beskrivningar av din upplevelse om ditt träningsupplägg.
I din utvärdering visar du, med ord och beskrivningar, att du har en relativt utvecklad förståelse för hur fysisk aktivitet påverkar ditt fysiska och psykiska välmående.
I din utvärdering visar du tydligt, med ord och beskrivningar, att du har väl utvecklad förståelse för hur fysisk aktivitet påverkar ditt fysiska och psykiska välmående.
Begrepp
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp i din planering och när du samtalar om upplevelser av fysisk aktivitet.
Du använder dig av ett fåtal ämnesspecifika ord och begrepp i din planering och när du samtalar om upplevelser av fysisk aktivitet.
Du använder dig av ämnesspecifika ord och begrepp med inte alltid de som är relevanta för sammanhanget i din planering och när du samtalar om upplevelser av fysisk aktivitet.
Du använder dig av relevanta ämnesspecifika ord och begrepp i din planering samt när du samtalar om fysisk aktivitet och utvärderar effekten av den.
Risker och säkerhetsfaktorer
t.ex arbetsställning och belastning
Du har ännu inte visat att du är medveten om de risker och säkerhetsfaktorer som är förknippade med de fysiska aktiviteter du planerat för.
Du visar att du har begränsad uppfattning om säkerhetsfaktorer och risker förknippade med aktiviteterna i din planering
Du visar att du är medveten om säkerhetsfaktorer och risker och kan göra enstaka val för att minimera risker.
Du visar tydligt att du är mycket väl medveten om vilka risker och säkerhetsfaktorer som är förknippade med de aktiviteter du valt att genomföra, och du har gjort flera medvetna val för att minimera riskerna.