👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: Lärandematris Kommunikation del 2 år 8

Skapad 2020-01-14 11:23 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav teknik åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Teknik

Mål för området Centralt innehåll från Lgr-11 Tekniska lösningar • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur den kan programmeras.
• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
• Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
Teknik, människa, samhälle och miljö • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konkretiserade mål:
Konstruktionsarbete, bygga en Morsesändare * Du konstruerar och följer en ritning mot ett bestämt mål.
* Du prövar och ger förslag på hur din konstruktion kan förbättras.
* Du beskriver val av material.
* Du förstår hur de olika delarna kopplas ihop och hur de samverkar.
* Du dokumenterar ditt arbete.
Programmering, microbit * Du förstår hur programmering kan kopplas till olika system i vardagen och andra föremål man använder i vardagen.
* Du genomför olika uppgifter där du visar att du kan använda microbiten och förstår grunderna i programmering.
* Du prövar och ger förslag på egna lösningar vid programmering.
Skrivuppgift om kommunikation * Du visar att du kan använda tekniska ord och begrepp samt förstår deras innebörd.
* Du beskriver historiken och drivkrafterna bakom en teknisk lösning inom kommunikation.
* Du beskriver hur kommunikation påverkar oss människor, samhället och miljön.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Tekniska lösningar Skrivuppgift
Du kan undersöka olika lösningar i vardagen med viss användning av begrepp och enkelt beskriva hur dessa samverkar,
Du kan undersöka olika lösningar i vardagen med god användning användning av begrepp och beskriva hur dessa samverkar,
Du kan undersöka olika lösningar i vardagen med mycket god användning av begrepp och beskriva hur dessa samverkar och visa på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten Morsesändare
Du genomför enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga lösningar samt skapar enkla modeller.
Du genomför enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga lösningar samt skapar utvecklade modeller.
Du genomför enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga lösningar samt skapar välutvecklade och genomarbetade modeller.
Genomföra arbeten Microbit
Du genomför enkel programmering genom att undersöka och pröva möjliga lösningar samt skapar enkla digitala modeller.
Du genomför enkel programmering genom att undersöka och pröva möjliga lösningar samt skapar utvecklade digitala modeller.
Du genomför enkel programmering genom att undersöka och pröva möjliga lösningar samt skapar välutvecklade digitala modeller.
Formulera & välja alternativ Microbit
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera Morsesändare
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med ritningar eller rapporter där syftet i arbetet till viss del är synliggjort.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med ritningar eller rapporter där syftet i arbetet är relativt väl synliggjort.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med ritningar eller rapporter där syftet i arbetet är väl synliggjort.
Dokumentera Microbit
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med ritningar eller rapporter där syftet i arbetet till viss del är synliggjort.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med ritningar eller rapporter där syftet i arbetet är relativt väl synliggjort.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med ritningar eller rapporter där syftet i arbetet är väl synliggjort.
Teknikutveckling & drivkrafter Skrivuppgift
Du kan föra enkla resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser Skrivuppgift
Du kan föra enkla resonemang om hur val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.