👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi människokroppen

Skapad 2020-01-15 10:34 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 Biologi

Biologi människokroppen

Lägre
Högre
Fakta hämtning, bearbetning och framställningar i texter och filmer
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Faktakunskaper och begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om människokroppen och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomar och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven har goda kunskaper om människokroppen och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomar och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven har mycket goda kunskaper om människokroppen och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomar och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Ny rubrik

Lägre
Högre