👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cellers kommunikation

Skapad 2020-01-15 12:56 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Cellers kommunikation: Nervsystem, hormonsystem mm
Gymnasieskola Biologi

Matrisen visar din kunskapsnivå i avsnittet cellers kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunskaper om biologins begrepp, modeller och teorier kopplade till cellers kommunikation.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från kursens delområde. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från kursens delområde. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från kursens delområde. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva biologiska samband.
Ny aspekt
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor.
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Ny aspekt
Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.