👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellanalys Svenska 1

Skapad 2020-01-15 21:03 i S:t Eriks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1

Bedömning Novellanalys Sv 1

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Analys
Du kan översiktligt återge innehållet i novellen du analyserar. Du ger ett rimligt förslag på novellens tema. Utifrån analysfrågorna reflekterar du översiktligt över novellens innehåll och form. Du stärker dina tankegångar med citat eller referat från novellen. Du gör någon koppling mellan novellens tema och något du läst, sett eller upplevt.
Du kan översiktligt återge innehållet i novellen du analyserar. Du ger ett välgrundat förslag på novellens tema. Utifrån analysfrågorna reflekterar du utförligt över novellens innehåll och form. I din analys använder du litterära begrepp. Du formulerar välgrundade tankar med utgångspunkt i novellen, och du stärker dina tankegångar med citat eller referat från novellen. Du gör en utförlig koppling mellan novellens tema och något du läst, sett eller upplevt.
Du kan översiktligt återge innehållet i novellen du analyserar. Ditt förslag på tema visar att du på djupet har förstått novellens inre handling. Utifrån analysfrågorna reflekterar du utförligt över novellens innehåll och form. Du visar att du behärskar de litterära begreppen och kan använda dem i en novellanalys. Du formulerar välgrundade och nyanserade tankar med utgångspunkt i novellen, och du stärker dina tankegångar med citat eller referat från novellen. Du gör en utförlig koppling mellan novellens tema och något du läst, sett eller upplevt. Du relaterar på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Disposition
Din novellanalys är sammanhängande och begriplig.
Novellanalysen är sammanhängande och begriplig. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar, dvs texten har rubrik, inledning, analysdel och avslutning samt är styckeindelad.
Novellanalysen är sammanhängande och begriplig. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar, dvs texten har rubrik, inledning, analysdel och avslutning samt är styckeindelad.
Språk
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, d.v.s. du följer i huvudsak regler för stavning, interpunktion och meningsbyggnad.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, d.v.s. du följer i huvudsak regler för stavning, interpunktion och meningsbyggnad. Språket är varierat och delvis välformulerat.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, d.v.s. du följer i huvudsak regler för stavning, interpunktion och meningsbyggnad. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.