Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Grundsärskola Lgr11 7-9 Blåklintskolan

Skapad 2020-01-15 23:02 i Blåklintskolan Mjölby
Grundsärskola 7 – 9 Musik

Musik Lsär11 7-9

Genomfört arbetsområde.
E
C
A
Sjunga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Ensemble
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Ensemblespel I ensemblespel medverkar eleven i att spela på instrument och bidrar då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
Anpassa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till att anpassa sitt musicerande till sammanhang och genre.
Eleven anpassar delvis sitt musicerande till sammanhang och genre.
Eleven anpassar sitt musicerande väl till sammanhang och genre.
Kombinera musik med andra uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att improvisera och skapa kompositioner.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.
Hörseln
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Olika typer av musik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven välutvecklade resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: