👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chagall - Religionskunskap 1 RELREL01

Skapad 2020-01-16 08:23 i Hagagymnasiet Borlänge
Övergripande matris
Gymnasieskola 3 Religionskunskap

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
  • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.
  • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
  • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
  • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.
E
D
C
B
A
Världsreligionerna, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i världen.
Kristendomen
Kristendomen
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera kristendomen samt översiktligt redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om kristendomen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera kristendomen samt utförligt redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om kristendomen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera kristendomen samt utförligt och nyanserat redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om kristendomen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Judendomen
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera judendomen samt översiktligt redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera judendomen samt utförligt redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera judendomen samt utförligt och nyanserat redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Judendomen
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om judendomen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om judendomen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om judendomen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Islam
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera islam samt översiktligt redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera islam samt utförligt redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera islam samt utförligt och nyanserat redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Islam
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om judendomen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om judendomen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om judendomen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Hinduismen
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera hinduismen samt översiktligt redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera hinduismen samt utförligt redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera hinduismen samt utförligt och nyanserat redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Hinduismen
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hinduismen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hinduismen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hinduismen och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Buddhismen
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera hinduismen samt översiktligt redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera hinduismen samt utförligt redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera hinduismen samt utförligt och nyanserat redogöra för dess kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Övergripande om världsreligionerna
Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
Övergripande världsreligionerna
Eleven kan ge några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livssåskådning samt ger en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsaser.
Övergripande världsreligionerna
Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Religion och vetenskap
Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
Etik & Moral
Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla argument om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. Eleven för välgrundade argument om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. Eleven för välgrundade och nyanserade argument om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.