👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Geography of Asia and Africa

Skapad 2020-01-16 13:41 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Exam Rubric
Grundskola 7 – 9 Geografi

The Geography of Europe, the Middle East, and North Africa

 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  7-9   Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9   Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9   Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9   Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
E
C
A
Geografiska begrepp/Geographical Concepts
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. The student can use geographical concepts in a basically functional way.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. The student can use geographical concepts in a relatively well functioning way.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. The student can use geographical concepts in a well functioning way.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker/Geographical maps, sources, theories, methods and techniques
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, The student can research their environment/surroundings and use a map and other geographical souces, theories, methods, and techniques in a basically functional way.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. The student can research their environment/surroundings and use a map and other geographical souces, theories, methods, and techniques in a relatively well functional way.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt. The student can research their environment/surroundings and use a map and other geographical souces, theories, methods, and techniques in a relatively well functional way.
Namngeografi/Geographical Identification
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi. The student has basic skills regarding the regions of the world.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi. The student has good skills regarding the regions of the world.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi. The student has very good skills regarding the regions of the world.