👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text om minoritetsspråk

Skapad 2020-01-17 09:04 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 2

I den här uppgiften visade du förmågor: redogöra för språksituationen i Sverige och skriva utredande text.

Utredande text om minoritetsspråk

F
E
C
A
Redogöra för språksituationen i Sverige
Uppfyller inte kriterierna för E
Översiktligt redogöra
Utförligt redogöra
Utförligt och nyanserat redogöra
Skriva utredande text
Uppfyller inte samtliga kriterier för E
Med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta skriva en utredande text som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Kunna tillämpa regler för citat- och referatteknik och i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Med utgångspunkt från källorna skriva en utredande text som är sammanhängande, väldisponerad och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonera och dra slutsatser utifrån resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är klart.
Med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Texten innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonera och dra välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån resonemang. Språket är träffsäkert