Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsfunktioner och yrken

Skapad 2020-01-20 15:10 i Kungsgårdsskolan Säter
En matris för arbetet inom samhällsfunktioner och yrken.
Grundskola F – 3 Matematik Svenska Teknik Bild SO (år 1-3)

I denna matris tas arbetet inom viktiga samhällsfunktioner och yrken upp.

SO

Nivå 1
Betalningsformer
  • SO   3
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Samhällsfunktioner
  • SO   3
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Platser för religionsutövning
  • SO   3
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Samtala om elevnära samhällsfrågor
  • SO   3
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Söka information och sammanställa resultat
  • SO   3
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Svenska

Nivå 1
Söka information
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Kombinera text och bild
  • Sv   3
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Samtala om elevnära frågor
  • Sv   3
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Skriva texter
  • Sv   3
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Bild

Nivå 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: