Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA - nivå 6

Skapad 2020-01-21 10:37 i Österänggymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola 6 Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk

Kolumn 3 motsvarar godkänt

Har arbetat med detta
1
2
3
1. Läsa med flyt, avkodning
Motsvarar elevuppläsning 15, Skolverkets bp
2. Läsförståelse, på raderna
Klarar att läsa texter motsvarande svårighetsgrad nationellt prov åk 6, svara på tillhörande frågor process 1
3. Läsförståelse, mellan och bortom raderna
Klarar att läsa texter motsvarande svårighetsgrad nationellt prov åk 6, svara på tillhörande frågor process 2-4.
4. Skriva, berättade text
Klarar kraven för berättande text motsvarande kraven för berättande text åk 6
5. Skriva, argumenterande text
Klarar kraven för argumenterande text motsvarande kraven för argumenterande text åk 6
6. Skriva, faktatext
Skriver efter strukturen, behöver endast lite stöttning för att skriva stödord, skapa underrubriker, tydligt innehåll etc.
7. Stavning
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning motsvarande godkänt för åk 6 (vanligt förekommande ord, stor bokstav)
8. Använda skiljetecken
I enkla texter kan eleven använda skiljetecken motsvarande godkänt för åk 6 (punkt, frågetecken)
9. Språkriktighet
I enkla texter skriver eleven enligt regler för språkriktighet motsvarande godkänt för åk 6. (styckeindelning, meningsbyggnad, ordföljd ...).
10. Förstå/delta i samtal
Samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter. Eleven använder språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Nivån ska motsvara nivån åk 6.
11. Muntlig presentation
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare motsvarande nivån för åk 6.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: