Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys åk 5-6

Skapad 2020-01-21 11:51 i Hosjöskolan Falun
• Händelseförlopp i filmen • Vem eller vilka är huvudpersoner och vilka bipersoner finns i filmen. • I vilken miljö/miljöer utspelas filmen? Har filmen något budskap?
Grundskola 5 – 6 Svenska
På väg att nå grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Handling
Du kan med stöd och hjälp ge en kortfattade beskrivning av filmens handling.
Du kan ge en kortfattad beskrivning av filmens handling. Du kan kommentera handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan ge en god beskrivning av filmens handling. Du beskriver och förklarar hur handlingen på ett utvecklat sätt.
Miljö/Tid
Du kan med stöd och hjälp ge en kortfattade beskrivning om var och när filmen gjordes. Du kan med stöd beskriva i vilken tid filmen utspelar sig.
Du kan ge något exempel på var och när filmen gjordes. Du kan också ge något exempel på den miljö filmen filmen utspelar sig i.
Du kan ge en god beskrivning med tydliga exempel på var och när filmen gjordes. Du kan också en god beskrivning och ge exempel på vilken miljö filmen utspelar sig i.
Personer
Du namnger de personer som finns med i filmen men du beskriver inte dessa.
Du kan ge exempel på en eller flera huvudpersoner och ge något exempel på deras roll. Du beskriver även dessa med enkla meningar.
Du kan ge en god beskrivning med tydliga exempel på huvudpersonens/huvudpersonernas roll och utveckling.
Budskap
Du anger inte filmens budskap eller behöver stöd för att hitta ett budskap i filmen.
Du kan ange filmens budskap och försöker ge något exempel som visar din egen synpunkt.
Du kan ange filmens budskap och ger några exempel som tydligt visar på din åsikt.
Skrivregler
Du skriver med enstaka ord och du behöver hjälp med att formulera meningar som beskriver det du vill beskriva.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Du skriver enkla och utvecklade meningar som höjer din text och förtydligar texten.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Du skriver utvecklade meningar och välutvecklade meningar som gör att din text blir lätt att läsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: