Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation - HEALTH

Skapad 2020-01-21 14:12 i Tunabergsskolan Uppsala
Bedömning av muntlig presentation i engelska. Ämnet: Health
Grundskola F Engelska

Innerhåll

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny nivå
Innehåll
- Fyllighet och idérikedom - Anpassning av det som sägs till situation, ämne och mottagare
Du presenterar nödvändiga information.
Du presentera mer än bara nödvändig information och är bitvis personlig, och anpassar på ett ganska bra sätt.
Du presenterar mycket information och har en personlig prägel, och anpassar på ett mycket bra sätt.
Språk
- Vokabulär och idiomatik (omfång och variation)
Du använder ett enklare ordförråd och fraser.
Du använder ibland ett varierat ordförråd och fraser och använder en del idiomatiska uttryck.
Du använder genomgående ett varierat ordförråd och fraser och använder många idiomatiska uttryck.
- Grammatik (korrekthet)
Din presentation är enkel och begriplig.
Din presentation är i många fall korrekt.
Din presentation är i stort sätt korrekt.
Framförande
- Ledighet och säkerhet - flyt
Du berättar utifrån stödord på ett ganska bra sätt.
Du berättar utifrån stödord på ett bra sätt.
Du berättar utifrån stödord på ett mycket bra sätt.
- Artikulation, uttal och intonation
Du har ett ganska bra engelsk uttal och intonation.
Du har ett bra engelskt uttal och intonation.
Du har ett mycket bra engelskt uttal och intonation.
Förmåga att använda texter till egen produktion.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: