Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text, Modersmålsenheten

Skapad 2020-01-21 14:12 i Modersmålsenheten Helsingborg
Bedömningsmatris, instruerande text, Skolverket
Grundskola 4 – 9 Modersmål

Instruerande text, Modersmålsenheten

E
C
A
INNEHÅLL
begripligt innehåll • de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs relativt tydligt innehåll
de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs med hjälp av detaljer tydligt innehåll
de viktigaste leden beskrivs med detaljer och förklarande exempel
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur • spelets/lekens gång går att följa, t.ex. genom punktform
relativt väl fungerande struktur • spelets/lekens gång är relativt tydlig • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men • ansatser till styckeindelning och ev. underrubriker
väl fungerande struktur • alla led följer logiskt på varandra • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord • i huvudsak fungerande styckeindelning ev. med lämpliga underrubriker
SPRÅK
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
förhållandevis god språklig variation • ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och i huvudsak korrekt • relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt • god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • viss säkerhet i stavning
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
HELHETSBEDÖMNING
Eleven har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler
Eleven har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: