Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 1-3

Skapad 2020-01-22 08:23 i Vretaskolan Östhammar
Grundskola 1 – 3 Engelska
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå. T.ex. kommenterar, agerar och redogör för innehåll.
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord samt huvudsakliga innehållet i instruktioner, ramsor och sånger.
Förstår det huvudsakliga innehållet i talad engelska, och förstår enkla meningar och fraser efter förberedelser.
T.ex. What have you got? What do you like? Instructions, I remember when...
Läsa / Förstå
Utveckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå. T.ex. läsa enkla ord och meningar, jämför med egna erfarenheter, kommenterar innehåll.
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Känner igen några enkla ordbilder, t.ex. yes, no, cat, dog.
Läser och förstår enkla ord och meningar.
T.ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala / uttrycka sig muntligt
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. T.ex. formulera sig enkelt med ord/fraser/meningar, redovisning och sång.
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta något, t.ex. om sig själv eller ett djur.
T.ex. My name is... My dog is... I like... My family...
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. T.ex. samtal och dialoger.
 • En  1-3
Kan svara på en enkel fråga med stöd.
Deltar i samtal och kan svara på enkla frågor, t.ex. "What´s your name?", "How old are you?"
Kan ställa och besvara enkla frågor i dialoger, t.ex. om sig själv och sin familj.
T.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt. T.ex. meddelande, beskrivning.
 • En  1-3
Kan skriva av enkla engelska ord.
Kan själv skriva enkla engelska ord.
Kan skriva några enkla fraser och meningar.
T.ex. some colours, some animals, this is...
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
 • En  1-3
Känner till och kan berätta något om hur man lever i England eller andra engelskspråkiga länder, och jämföra det med hur man lever i Sverige.
T.ex. något om hur man firar jul i England.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: