Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2020-01-22 12:17 i Vartoftaskolan Falköping
Bedömningsmatris för engelska i åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Engelska

Enligt kursplanen i engelska ska elever i åk 1-3 kommunicera kring välbekanta områden. De ska lyssna, läsa, tala, skriva och samtala.

Uttalade kunskapskrav på elevens förmågor i engelska kommer först i åk 6.

Insats krävs
Lyssna
(förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt, t ex hälsningsfraser, cat, sit down, My name is...
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår enkla och korta instruktioner, samtal och berättelser.
Tala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan säga enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Kan använda enkla inövade ord och meningar i kända situationer som eleven har varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t. ex. - My name is… .
Använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap, t. ex var jag bor, vem jag är och mina intressen.
Samtala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Deltar i samtal genom att svara enkelt på direkta frågor, t.ex. - What is this? Cat. - What is your name? Tom.
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t. ex. - What is your name? - My name is Tom.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t. ex. - My name is Tom. What is your name?
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att besvara och ställa frågor inom kända ämnesområden och situationer.
Läsa
(förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Behöver stöd att läsa och uttala enkla ord kopplade till bilder, t. ex. boy, cat.
Kan läsa och förstå välkända ord kopplade till bilder, t. ex. boy, cat.
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd.
Kan läsa och förstå enstaka välkända enkla meningar inom kända ämnesområden och situationer, t. ex. The cat is brown.
Skriva
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Kan skriva kända enkla ord kopplade till bilder.
Kan skriva kända, enkla meningar kopplade till bilder, t ex It is a cat.
Kan skriva mycket enkla texter med hjälp av kända ord och enkla meningar, t. ex. My name is Tom. I am 9 years old.
Reflektera
Samtala och resonera kring t. ex. vardagsliv och levnadssätt i andra engelsktalande länder, samt jämför med egna erfarenheter.
Du deltar i diskussioner om nyttan med att kunna engelska.
Du känner till några länder där engelska är officiellt språk.
Du känner till några traditioner i engelsktalande länder.
Du deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Du gör enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/ upplevt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: