Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 7: Abrahamitiska religioner

Skapad 2020-01-23 19:41 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Religion åk 7: Judendom, kristendom och islam
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
E
C
A
Kunskaper om centrala tankegångar inom religionerna.
Du har grundläggande kunskaper om de abrahamitiska religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om de abrahamitiska religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har mycket goda kunskaper om buddismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Likheter och skillnader mellan religionerna.
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan mellan de abrahamitiska religionerna.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan de abrahamitiska reiligionerna.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan de abrahamitiska religionerna samt någon annan religion eller livsåskådning.
Samband
Du kan utifrån dina kunskaper om de abrahamitiska religionerna och där de religionerna förekommer, resonera kring hur religionerna kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva enkla samband och med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om de abrahamitiska religionerna och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om de abrahamitiska religionerna och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: