Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta språket Kartläggning Förskoleklass 2019-2020

Skapad 2020-01-23 19:42 i Munkedalsskolan Munkedal
Lärandematris för Hitta språket, kartläggning i förskoleklass 2019-2020.
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska

Bedömning på tre nivåer: ok, på gång, svårt.

Vi berättar och beskriver

Ok
På gång
Svårt
Kan berätta sammanhängande om något han eller hon varit med om
Kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår
Visar intresse för vad andra säger
Kan förstå en enkel instruktion

Vi lyssnar och samtalar

Ok
På gång
Svårt
Visar intresse för högläsning
Kan delta i samtal om text och bild
Kan återge ett händelseförlopp

Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ok
På gång
Svårt
Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler
Visar intresse för bokstäver
Kan skriva sitt eget namn
Kan ange vad det står i vanliga ordbilder

Vi urskiljer ord och språkljud

Ok
På gång
Svårt
Kan dela upp korta meningar i ord
Kan urskilja första språkljudet i ord
Kan dela upp enkla ord i språkljud
Kan koppla samman bokstäver med deras språkljud
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: