Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk period I vt 20

Skapad 2020-01-24 10:07 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 8

Mat, måltid och hälsa

Du utvecklar en kunskap och förståelse för kunskapsområdet genom ett aktivit deltagande i undervisningen. Det gäller såväl teoretiska som praktiska arbetsmoment i Hkk.
Insats krävs
Det finns inte tillräckligt med underlag för bedömning. Ditt deltande i undervisningen är inte aktivt och/eller din närvaro är allt för låg.
Grundläggande kunskaper
Du visar till viss del dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Mer än grundläggande kunskaper
Du visar väl dina kunskaper i ämnet. Du deltakt mycket aktivt i undervisningens samtliga delar.
Du visar sällan och lite dina förmågor och kunskaper. Du är enbart lite aktiv i olika former av arbete i köket. Du visar inte heller något i teortiska uppgifter i undervisningen. Det finns inget underlag för bedömning.
Du visar till viss del dina förmågor och kunskaper av olika arbetsuppgifter i ämnet. I välbekanta situationer gör du enbart din del av en tilldelad gemensam praktisk arbetsuppgift. Du besvarar teoretiska arbetsuppgifter på enkla sätt och använder få begrepp.
Du visar på ett mycket tydligt sätt och i många olika situationer dina förmågor och kunskaper. Du klarar av varierade arbetsuppgifter och arbetar självständigt. Du besvarar teoretiska arbetsuppgifter på ett varierat sätt, använder många och olika begrepp inom ett arbetsområde.

Presentation

Du skapar och lämnar in en komplett presentation som följer instruktionen.
Insats krävs
Det finns inte tillräckligt med underlag för bedömning. Ditt deltande i undervisningen är inte aktivt och/eller din närvaro är allt för låg.
Grundläggande kunskaper
Du visar till viss del dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Mer än grundläggande kunskaper
Du visar väl dina kunskaper i ämnet. Du deltakt mycket aktivt i undervisningens samtliga delar.
Du har inte lämnat in din presentation. Den är inte komplett enligt beskrivning och saknar centrala delar.
Du har lämnat in en presentation som uppfyller minimikraven enligt instruktionen.
Du har lämnat in en presentation som mycket tydligt uppfyller kraven. Du redogör på ett mycket tydligt sätt för ett begrepp inom kunskapsområdet.

Bak med jäst

Insats krävs
Det finns inte tillräckligt med underlag för bedömning. Ditt deltande i undervisningen är inte aktivt och/eller din närvaro är allt för låg.
Grundläggande kunskaper
Du visar till viss del dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Mer än grundläggande kunskaper
Du visar väl dina kunskaper i ämnet. Du deltakt mycket aktivt i undervisningens samtliga delar.
Bak med jäst
Du har inte genomfört den teoretiska förberedelsen kring arbetsuppgiften. Du har inte deltagit i det praktiska momentet.
Du har till viss del deltagit i den teoretiska förberedelsen kring denna arbetsuppgift. Du har deltagit och genomfört den praktiska enskilda uppgiften. Du har lyckats skapa ett godkänt resultat som är "ätbart".
Du har på ett mycket tydligt sätt genomfört den teoretiska förberedelsen. Du har tillgodogjort dig kunskaper på nytt av detta arbetsmoment. Du har på ett mycket tydligt sätt deltagit och genomfört den här enskilda praktiska arbetsuppgiften. Du har lyckats skapa ett godkänt resultat som är "ätbart".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: