Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa: Träningslära åk 9

Skapad 2020-01-28 08:10 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En bedömningsmatris för arbetsområdet Träningslära i åk 9.
Grundskola 9 Idrott och hälsa

Området kommer att berömmas utifrån följande tre kriterier.

Ej nått kunskapskraven
E
C
A
Lektionsarbete
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du har inte uppnått detta kriterium.
Deltar aktivt i undervisningen och anstränger sig i de olika momenten. Anstränger sig utifrån sina egna förutsättningar och kan bedriva träningen tillsammans med klasskamraterna i par och grupp.
Deltar aktivt i undervisningen och visar god grundkondition för att kunna prestera genom alla övningar. Visar god förmåga att träna tillsammans med andra och utföra alla rörelser med god säkerhet och kontroll.
Är engagerad och aktiv i undervisningen och är drivande i de olika momenten. Visar en god kondition och kan prestera inom alla aktiviteter. Visar stor säkerhet och kontroll i sina rörelser och kan vara ett stöd för andra i deras träning.
Förståelse för träningens upplägg
 • Idh  E 9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
 • Idh  A 9
Du har inte uppnått detta kriterium.
Visar förståelse för vad i kroppen som tränas vid olika typer av träning. Kan ge flera exempel på hur träning kan bedrivas. Kan sätta upp enstaka mål för att förbättra den egna hälsan.
Visar god förståelse för hela träningens genomförande och kan visa på olika träningseffekter för olika typer av träning. Kan använda olika redskap och metoder för att utvärdera olika typer av träning.
Visar en djup förståelse för träningsupplägg och utförande. Kan föra utvecklade resonemang kring olika träningstyper och träningseffekter samt kunna använda ämnestypiska ord för att beskriva detta.
Teoretisk Uppgift
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du har inte uppnått detta kriterium.
Kan ge enstaka tips som är till nytta för skribenterna. Kan till viss del underbygga dessa med fakta.
Kan ge flera råd inom med olika inriktningar som ser till skribentens behov. De råd som ges är underbyggda och baseras på fakta.
Ger flera råd till varje insändare inom kost, träning och livsstil. Kan variera råden och se till skribentens behov. Råden är underbyggda och presenterade så de är lätta att ta till sig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: