Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2020-01-28 12:08 i Roslagsskolan Norrtälje
Den här matrisen hör till planeringen - Jorden runt. I det ämnesövergripande temat reser vi till olika delar av världen. Den här matrisen handlar om syror och baser som vi behandlar när vi åker till Australien där vi bland annat lär oss om vad som händer med korallreven när koldioxid löses i havsvattnet.
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Lägre -------------------->
------------------>
---------> Lägre
Förmåga
Jag använder kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Du anger delvis vad som händer med koldioxiden i havsvattnet eller vilken typ av joner som bildas och som bidrar till försurning.
Du anger vad som händer med koldioxiden i havsvattnet eller vilken typ av joner som bildas och som bidrar till försurning.
Du anger vad som händer med koldioxiden i havsvattnet ochvilken typ av joner som bildas och som bidrar till försurning.
Förmåga
Jag kan föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på kemiska samband i naturen. Jag kan föra resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du anger en konsekvens av försurade hav med motivering i ett led.
Du anger två konsekvenser av försurade hav där du motiverar en konsekvens i ett led och den andra konsekvensen i två led. Du har gett förlag på någon åtgärd.
Du anger minst två konsekvenser där du motiverar två av dem i minst två led. Du har gett förlag på någon åtgärd och förklarat på vilket sätt den ger någon positiv effekt samt någon negativ effekt.
Förmåga
Jag kan använda naturvetenskaplig information för att skapa text som är anpassad till syfte och målgrupp 
Jag har skrivit ett brev till Tage och på något sätt visat honom varför han inte ska dricka läsk samt gett honom ett bättre alternativ på dryck.
Jag har skrivit ett brev till Tage och visat honom med både text och bilder, varför han inte ska dricka läsk samt gett honom minst två bättre alternativ på dryck samt förklarat varför de är bättre.
Jag har skrivit ett brev till Tage och visat honom med både förklarande text och bilder som hänger ihop, varför han inte ska dricka läsk samt gett honom minst tre bättre alternativ på dryck samt förklarat ingående och övertygande varför de är bättre.
Förmåga
Jag har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Jag har visat grundläggande kunskaper om syror och baser genom att göra de tre uppgifterna om syror och baser.
Jag kan ge en utvecklad förklaring till hur pH beror på joner.
Jag kan ge en välutvecklad förklaring till hur pH beror på joner.
Förmåga
Jag använder kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Du har visat grundläggande kunskaper om försurade hav genom att fylla i mallen Försurade hav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: