Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik bedömningsmatris åk 4-5

Skapad 2020-01-29 10:31 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
-------------------->
-------------------->
---------------------->
Du kan med stöd samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Du kan med hjälp ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan med stöd söka naturvetenskaplig information och använder då någon källa. Du kan med stöd föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan med stöd använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar. Innehållet är inte alltid anpassat till sammanhanget
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Du kan med stöd genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan till viss del bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet behöver du stöd för att använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan med stöd jämföra dina och andras resultat och kan då med hjälp föra enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Du gör med stöd enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan med stöd ge exempel på och beskriva fysikaliska fenomen med användning av vardagsord.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med god användning av fysikens begrepp.
Du kan med stöd föra enkla resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus.
Du kan föra enkla resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus och relatera detta till några fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus och relatera detta till några fysikaliska samband.
Du kan med stöd beskriva och ge exempel på några energikällor, energianvändning och isolering.
Du kan beskriva och ge exempel på några energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan beskriva och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan med stöd beskriva och ge exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och kan med stöd föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan beskriva och ge exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan beskriva och visa på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan med stöd berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: