Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - Troja, filmanalys

Skapad 2020-01-29 10:38 i Rodengymnasiet Norrtälje
Uppgift: Antiken - Troja centralt innehåll och kunskapskrav som är relevant för uppgiften
Gymnasieskola 2

Centralt innehåll och Kunskapskrav som är relevant för uppgiften

•Skriftlig framställning av utredande text.
•Skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker.
•Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

Kunskaper och färdigheter
E
D
C
B
A
Skriftlig framställning Källhantering
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande text som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande text som är sammanhängande, väldisponerad och ger vidgade perspektiv på informationen från källan. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande text som är sammanhängande och väldisponerad. Texten innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källan. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Skriftlig framställning Källhantering
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftlig framställning Källhantering
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Skriftlig framställning
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Skönlitteratur
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: