Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd för psykologer grundskola Uppsala kommun 2020

Skapad 2020-01-29 19:05 i Domarringens skola Uppsala
Gemensamt samtalsunderlag och bedömningsstöd för psykologer inom skolan.
Medarbetarsamtal

Uppdraget

Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Utifrån elevhälsans individuella uppdrag kunna omsätta mål och åtagande i praktiskt genomförande
Utifrån elevhälsans individuella uppdrag kunna omsätta mål och åtagande till genomförande av god kvalitet
Utifrån elevhälsans individuella uppdrag initiera förbättringar som leder till genomförande av mycket god kvalitet
Driver, leder, ansvarar och är en stödjande auktoritet för att inspirera medarbetare till utveckling
Utifrån elevhälsans generella hälsofrämjande och förebyggande mål kunna omsätta mål och åtagande i praktisk handling
Utifrån elevhälsans generella hälsofrämjande och förebyggande mål kunna omsätta mål och åtagande i praktisk handling av god kvalitet
Initierar och deltar i Förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att förbättra det generella arbetet i elevhälsan
Driver, leder, ansvarar för förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att förbättra det generella arbetet i elevhälsan
Journaldokumentation enligt gällande föreskrifter

Kommunikation

Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Bemöter elever, vårdnadshavare och medarbetare uppmärksamt och respektfullt Har ett professionellt förhållningssätt
Skapar en förtroendefull relation till elever, vårdnadshavare och medarbetare Bibehåller sitt professionella förhållningssätt även i komplexa situationer
Förmedlar sina synpunkter respektfullt, rakt och förtroendefullt i relation till elever, vårdnadshavare och medarbetare. Initierar aktivt lösningsförslag I svåra och komplexa situationer.
Driver, leder och tar ett stort ansvar i kommunikationen med elever, vårdnadshavare och medarbetare Driver, leder och tar ett stort ansvar för att hitta lösningar i svåra och komplexa situationer.

Samarbete

Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Visar engagemang, intresse och vilja att hjälpa och stödja Deltar aktivt i såväl elevhälsoteamets arbete, APT och övriga möten Ger och tar feedback på ett konstruktivt sätt Tar tillvara andras kunskaper och erfarenheter
Bidrar till att skapa ett effektivt och utvecklande arbetsklimat i elevhälsoteamet/enheten
Bidrar till att skapa ett effektivt och utvecklande arbetsklimat på skolan/enheten
Deltar aktivt i både interna och externa samarbetsgrupper som verkar för elevhälsans/enhetens utveckling
Deltar i arbetet för en trygg lärande- och arbetsmiljö på skolan/enheten
Deltar och bidrar i arbetet som främjar en trygg lärande- och arbetsmiljö på skolan/enheten
Initierar förbättringar som främjar en trygg lärande- och arbetsmiljö på skolan/enheten
Driver och är aktiv i arbetet för att främja en trygg lärande- och arbetsmiljö på skolan/enheten
Deltar i arbetet med extern samverkan
Aktivt skapar och upprätthåller kontakter med externa verksamheter
Föreslår åtgärder för förbättrad extern samverkan
Driver och är aktiv i arbetet för att förbättra extern samverkan

Ansvarstagande

Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Tar ansvar för barn-perspektivet i organisationen Påverkar verksamheten genom sin psykologiska kunskap och utför arbetet enligt uppdrag
Är uppmärksam på behov och tar ansvar för sina arbetsuppgifter och den gemensamma lärande- och arbetsmiljön
Tar ett stort ansvar för sina och elevhälsans arbetsuppgifter och den gemensamma lärande- och arbetsmiljön
Ägnar sig åt omvärldsbevakning och föreslår anpassning och utveckling av enhetens verksamhet och den gemensamma lärande- och arbetsmiljön
Deltar i det systematiska kvalitetsarbetet
Deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet
Deltar aktivt och bidrar i hög grad till att verksamhetens kvalitet förbättras
Driver, leder och tar ansvar för att verksamhetens kvalitet förbättras

Kompetensutveckling

Grundnivå
Vad ska utföras och vad förväntas av medarbetaren.
Bra
Hur medarbetaren kan bidra till att verksamhetens mål nås
Mycket bra
Hur medarbetaren kan bidra i hög grad till att verksamhetens mål nås (initierar, förmedlar)
Excellent
Hur medarbetaren över förväntan bidrar till att verksamhetens mål nås (driver, leder, ansvarar)
Deltar i anvisad kompetensutveckling
Utvecklar sin egen professionalism och tar initiativ till egen kompetensutveckling
Arbetar aktivt för egen kompetensutveckling och håller sig uppdaterad inom ämnesområdet
Förmedlar sina kunskaper till övriga medarbetare och håller sig uppdaterad inom aktuell forskning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: