Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris B-kurs för lärare 2020

Skapad 2020-01-30 11:23 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning

Höra

Eleven kan förstå tydligt och enkelt tal i vanliga situationer i vardagslivet.
  • SFI  E   Eleven visar sin förståelse för korta återberättade händelser, samtal, information och anpassade nyheter om välbekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven visar sin förståelse för korta och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner i vardagslivet genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Höra och förstå
Vi arbetar med alla genrer i alla steg.
Eleven förstår några viktiga ord i ett sammanhang.
Eleven förstår några viktiga meningar i ett sammanhang.
Eleven förstår korta återberättade händelser, samtal, information och anpassade nyheter om välbekanta ämnen. Eleven visar förståelsen genom att återberätta det viktigaste. (Återberättandet behöver inte vara med korrekt svenska, huvudsaken är att eleven förstått innehållet)
Höra och göra Instruktioner
Eleven förstår en enkel muntlig instruktion.
Eleven förstår flera enkla och tydliga muntliga instruktioner efter varandra.
Eleven förstår och följer ofta tydliga och enkla muntliga instruktioner.

Berätta

Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk och med hjälp av gester i vanliga situationer i vardagslivet.
  • SFI  E   Eleven berättar i enkel form om personliga erfarenheter och välbekanta personer, platser och händelser. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt några strategier för att göra sig förstådd.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta
Vi arbetar med alla genrer i alla steg.
Eleven berättar med enstaka ord.
Eleven berättar ibland med fullständiga meningar.
Eleven kan i enkel form berätta om personliga erfarenheter, välbekanta personer, platser och erfarenheter. Eleven kan ofta berätta sammanhängande med flera hela meningar efter varandra. Innehållet är begripligt för mottagaren.

Prata tillsammans

Eleven kan med stöd kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet
  • SFI  E   Eleven deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen genom att framföra och reagera på påståenden, åsikter och önskemål samt ställa och besvara frågor på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Prata tillsammans
Eleven förstår och svarar på enkla frågor. Eleven använder enstaka ord för att kommunicera. (Eleven kommunicerar genom fråga-svar eller kort information, envägskommunikation)
Eleven upprätthåller samtalet till viss del genom att lyssna och reagera. (Eleven kommunicerar och interagerar med samtalspartnern, tvåvägskommunikation.)
Eleven kan delta i samtal om välbekanta ämnen. Eleven kan uttrycka påståenden, åsikter och önskemål. Eleven talar, svarar på och ställer frågor så att samtalet fortlöper. Innehållet är ofta begripligt för samtalspartnern.

Läsa

Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet.
  • SFI  E   Eleven läser anpassade berättande och beskrivande texter om välbekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven visar sin förståelse för personliga meddelanden, konkret information och korta, tydliga och enkla instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån detta. Eleven väljer och använder några lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lästeknik
Eleven ljudar ord.
Eleven läser välbekanta ord flytande. Eleven läser meningar med flyt. Eleven behöver endast ljuda enstaka ord i en mening.
Eleven läser en text med tillräckligt bra flyt och tillräcklig hastighet så att den inte tappar förståelse för innehållet.
Läsförståelse
Vi arbetar med alla genrer i alla steg.
Eleven förstår ord i en text.
Eleven förstår vissa meningar i en text.
Eleven läser och förstår berättande och beskrivande text, meddelanden och konkret information. Eleven visar förståelsen genom att återberätta det viktigaste i texten. (Återberättandet behöver inte vara med korrekt svenska, huvudsaken är att eleven förstått innehållet)
Läsa, förstå och göra
Instruktioner
Eleven förstår en enkel skriftlig instruktion.
Eleven förstår flera enkla och tydliga skriftliga instruktioner efter varandra.
Eleven förstår och följer ofta tydliga och enkla skriftliga instruktioner (ex arbetsordning på tavlan).

Skriva

Eleven kan för hand och på dator skriva några enkla texter för att kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet.
  • SFI  E   Eleven skriver enkla och begripliga korta meddelanden, hälsningar och texter om sig själv och upplevda händelser. Eleven skapar i huvudsak fungerande sammanhang. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt några strategier för skrivande.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Vi arbetar med alla genrer i alla steg.
Eleven skriver ofta meningar med subjekt och verb på rätt position.
Eleven skriver ofta meningar med tid och plats på rätt position.
Eleven kan skriva brev, meddelanden och berättande text. Eleven gör ofta fungerande referenser till subjekt ex med pronomen. Elevens text ska ofta följa strukturella ramar för respektive genre. Eleven kan skriva både för hand och på dator.
Stor bokstav, punkt, komma, frågetecken.
Eleven skriver bokstäver som läsaren kan tyda utan problem.
Eleven skriver ofta punkt och stor bokstav på rätt position.
Eleven använder ofta kommatecken och frågetecken på rätt position.
Stavning
Eleven stavar ofta ljudenliga ord rätt. Eleven kan identifiera rätt bokstavsljud i de flesta fall.
Eleven stavar ofta högfrekventa, icke ljudenliga ord rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: