Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris USA åk 8

Skapad 2020-01-30 11:33 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Matris för bedömningsstöd efter att ha arbetet med USA i åk, baserat på Wings
Grundskola 7 – 9 Engelska

Bedömningsmatris för dina resultat efter att ha arbetat med och haft prov om USA.

Rubrik 1

USA
Ej uppnått kraven för E
E
C
A
Hörförståelse
-
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsförståelse
-
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i i lättillgängliga texter i olika genrer.
Ordförråd
-
Eleven har ett ordförråd på basnivå, vilket gör att eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven har ett relativt gott ordförråd, vilket gör att eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande, och med visst flyt.
Eleven har ett rikt ordförråd, vilket gör att eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande, och med flyt.
Grammatiska kunskaper
-
Eleven har grammatiska kunskaper på basnivå, vilket gör att eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven har relativt goda grammatikkunskaper, vilket gör att eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande, och med visst flyt.
Eleven har goda grammatikkunskaper, vilket gör att eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande, och med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: