Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal i grupp

Skapad 2020-01-30 12:42 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 1 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter.
Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Gör eleven på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven gör det på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan översiktligt återge innehållet
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: