Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos 6 Tallinje och uppställningar

Skapad 2020-01-30 18:42 i Kärna skola Kungälv
Diagnos 6 ur "Koll på matematik 4B"
Grundskola 4 Matematik

Diagnos 6 Tallinje och uppställningar

Ej genomfört
Osäker
Delvis
Säker
Visar på en högre nivå
(Endast de uppgifter där det är en möjlighet)
Förstå positionssystemet
Ex: Skriv talet som har: Fem tiotusental 2 tusental, 6 hundratal, 3 ental = 52603
Förstå positionssystemet
Ex: Skriv talet med siffror: åttahundratjugoniotusen femhundratvå =829502
Hoppa på tallinjen
Ex: Räkna uppåt med 10 000 i taget från talet 930 000. =940 000, 950 000,960 000
Visar på en högre nivå
Rätta en felaktig mening med talsorter
Ex: I talet 62341 är tiotalssiffran dubbelt så stor som entalssiffran. = I talet 62341 ät tusentalssiffran dubbelt så stor som entalssiffran.
Läsa av en tallinje
Ex: En tallinje mellan 200 000 och 1 000 000.
Uppställning addition med växling
Ex: 3574 + 4528
Visar på en högre nivå.
Uppställning subtraktion med växling
Ex: 8003 - 4368
Läsuppgift med flera uträkningar
Visar på en högre nivå
Skriva en textuppgift till en uträkning
Visar på en högre nivå
Beskriva/visa sina beräkningar och hur hen har gått tillväga för att lösa uppgiften
Visa säkerhet och korrekthet i sina uträkningar
Skriva/rita prydligt och läsligt i diagnoshäftet
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: