Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppgiftsspecifik matris Cylindrar (NP06)

Skapad 2020-02-01 07:38 i Förslövs skola F-9 Båstad
Bedömningsmatris till tidigare nationellt prov 2006 del B2
Grundskola 7 – 9

Bedömningsmatris till uppgiften BED.ÖMNINGSUPPGIFT #1 "Cylindern" i Google Classroom

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förståelse och metod
I vilken grad förståelse för problemet visas och kvaliteten på metodvalet.
Väljer lämplig formel för beräkning av cylinders volym.
Inser att mantelytans ena sida är lika lång som basytans omkrets i någon av cylindrarna.
Har en metod (t ex prövning) för att finna mått på någon cylinder som har volymen minst 1 dl.
Genomförande
Hur fullständigt problemet är löst.
Bestämmer den givna cylinderns volym godtagbart med angivande av volymenhet.
Bestämmer mantelytans sidor för den givna cylindern på ett godtagbart sätt och bestämmer lämpliga mått på plåtbiten.
Bestämmer mått för en cylinder med volymen minst 1 dl och drar en rimlig slutsats utifrån sina beräkningar.
Resonemang
Kvaliteten på slutsatser och analys.
Eleven visar, med figur eller resonemang, att cylinderns båda delar får plats på plåten.
Kommunikation
Hur väl det matematiska språket används och ritar figur.
Redovisningen är möjlig att följa.
Redovisningen är mestadels klar och tydlig. Det matematiska språket och eventuella figurer är acceptabla.
Redovisningen är klar och tydlig och det matematiska språket är lämpligt.
Genomförande
Till vilken grad uppgiften är redovisad.
Redovisar någon/några av uppgiftens delar.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften.
Redovisningen omfattar hela uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: