Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La clase - bedömningsmatris Kapitel 5-8 2020

Skapad 2020-02-01 08:44 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tala
Inspelning av dialog Handla i en klädaffär
  • M2
  • M2  A 9
inspelningen uttalas många ord fel, vilket stör begripligheten och kommunikationen är ganska obegriplig Uttalet påverkas mycket av svenskan
I inspelningen uttalas en del ord fel, vilket stör begripligheten till viss del, men den övergripande kommunikationen är begriplig
i inspelningen uttalas enstaka ord fel, vilket inte stör begripligheten påverkas något av svenskan.
I inspelningen uttalas ord och fraser i stort sett allt korrekt med bra flyt och inlevelse. Uttalet ligger nära målspråkets.

Skriva- Uppgift

I en skrivuppgift- brevskrivning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Skriva- Ordförråd
Förråd av ord och fraser för att kunna uttrycka sid tydligt och varierat med detaljer i området
texten innehåller ett mycket litet ordförråd. Samma ord upprepas flera gånger
texten innehåller flera av de viktigaste orden ur arbetsområdet
texten innehåller flera av orden ifrån området och ifrån tidigare områden
texten innehåller de flesta av orden ifrån området och en del ifrån tidigare områden
Skriva-Innehåll
Mängden relevant innehåll
texten är mycket kort och flera delar i uppgiften saknas
texten är kortfattad men alla delar är med
flera delar i texten är fyllig och informationsrik
texten är som helhet fyllig sammanhängande, och informationsrik
Skriva- Utvecklade meningar
behärskar enkla bindeord och utvecklande ord
nästan inga bindeord eller utvecklande ord används i texten
några ord som - en, y, används i texten
några ord som - en, y, con, también används i texten
flera ord som - en, y, con, también används i texten
Skriva grammatik- verb
Böja verb i presens efter person
fel verb används
rätt verb används men i fel böjning för personform
verben år i stort böjda i rätt personform
verben böjs efter personform
Skriva- Grammatik adjektiv
Förmåga att uttrycka sig med tydlighet med adjektiv och singular och plural
få adjektiv och fel placerade i meningen (framför substantivet)
adjektiven är mestadels rätt placerade i meningen (efter substantivet)
adjektiven och substantiv är till stor del rätt placerade och böjda rätt i singular och plural
adjektiven och substantiv är rätt placerade och böjda rätt i singular och plural
Skriva-förbättra
Förmåga att bearbeta och förbättra sina texter enskilt eller efter respons
inget förbättras efter respons
några ord och meningar är rättade och förbättrade efter respons så att kommunikationen blir tydligare
förbättrar och rättar det mesta som behövs efter respons för att kommunikationen skall bli tydligare
bearbetar och förbättrar till stor del på egenhand. rättar lätt småfel efter respons
Hörförståelse Kap 4-8
uppfattar enskilda ord och smådelar, men uppfattar inte det huvudsakliga innehållet.
uppfattar huvudsakliga innehållet, men uppfattar inga eller få detaljer
uppfattar det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer
uppfattar helheten och uppfattar flertalet detaljer
Läsförståelse Kap 4-8
förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
förstår det huvudsakliga innehållet, men uppfattar inga eller få detaljer i enkla texter.
förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i enkla texter
förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: